Montované - modulové jednogaráže s plochou střechou